หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 153 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 15 38 20
2 154 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 4 14 5
3 156 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 4 15 6
4 159 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 11 51 18
5 160 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 3 12 4
6 161 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 4 14 5
7 163 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 57 186 91
8 165 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 11 28 14
9 166 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 5 11 9
10 167 โรงเรียนหนองโพวิทยา 2 10 4
11 169 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 2 3 3
12 170 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 38 70 58
13 155 โรงเรียนดำเนินวิทยา 3 3 3
14 157 โรงเรียนธีรศาสตร์ 6 14 9
15 158 โรงเรียนนารีวุฒิ 2 3 2
16 162 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 2 4 3
17 164 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 8 57 11
18 168 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) 1 3 1
รวม 178 536 266
802

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]