หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 185 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 24 77 37
2 186 โรงเรียนดงตาลวิทยา 6 16 9
3 187 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 12 28 20
4 188 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 4 10 8
5 189 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 6 24 9
6 190 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 32 99 56
7 191 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 5 13 7
8 192 โรงเรียนปิยะบุตร์ 10 67 12
9 193 โรงเรียนพระนารายณ์ 31 68 42
10 195 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 40 133 62
11 199 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 10 53 11
12 200 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 6 29 12
13 201 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 5 16 6
14 184 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 3 14 3
15 194 โรงเรียนพระวรสาร 1 1 1
16 196 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 5 10 6
17 198 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1 1 1
18 197 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 4 3
รวม 203 663 305
968

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]