หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 202 โรงเรียนขุนรามวิทยา 4 6 5
2 203 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 26 168 52
3 204 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 40 161 72
4 205 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 11 29 17
5 206 โรงเรียนพัฒนานิคม 29 95 47
6 207 โรงเรียนยางรากวิทยา 7 15 12
7 209 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 5 63 15
8 210 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 8 12 9
9 212 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 11 27 17
10 214 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 12 22 18
11 216 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 9 51 18
12 217 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 6 54 9
13 211 โรงเรียนสัตยาไส 2 2 2
14 213 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 11 13 11
15 215 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 3 2
16 208 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 5 11 8
รวม 187 732 314
1046

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]