หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 222 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1 20 5
2 218 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 11 80 23
3 221 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 16 49 32
4 223 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 5 8 6
5 224 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 4 24 10
6 225 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 1 2 2
7 226 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 41 27
8 227 โรงเรียนวัดทรงธรรม 7 57 12
9 228 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 9 40 15
10 231 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 21 50 29
11 232 โรงเรียนสมุทรปราการ 9 16 11
12 233 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 6 16 11
13 239 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 27 59 37
14 240 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 18 45 31
15 219 โรงเรียนประภามนตรี 2 2 64 2
16 220 โรงเรียนป้วยฮั้ว 3 3 3
17 229 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 1 1
18 230 โรงเรียนศิริวิทยา 2 2 2
19 234 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 10 7
20 235 โรงเรียนอาษาวิทยา 3 7 4
21 236 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 2 4 4
22 237 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 6 21 10
23 238 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 3 7 4
24 241 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 2 4 3
รวม 184 630 291
921

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]