หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 299 โรงเรียนทรงวิทยา เทพารักษ์ 2 7 4
2 300 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 25 196 45
3 301 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 9 16 12
4 302 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 30 88 52
5 303 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 26 64 43
6 304 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 10 37 15
7 305 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 16 46 31
8 306 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 43 129 72
9 307 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1 3 2
10 308 โรงเรียนสาธิตบางนา 6 6 6
11 309 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 2 2 2
12 310 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 5 25 10
13 311 โรงเรียนเกวลินวิทยา 1 1 1
14 312 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 3 15 7
รวม 179 635 302
937

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]