หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 391 โรงเรียนถาวรานุกูล 36 99 55
2 392 โรงเรียนท้ายหาด 4 8 7
3 393 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 3 3 3
4 394 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 1 3 1
5 395 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 61 138 80
6 396 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 38 135 60
7 397 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 5 13 9
8 398 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1 3 1
9 390 โรงเรียนดรุณานุกูล 3 17 6
รวม 152 419 222
641

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]