หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 3 9 5
2 001 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 28 161 52
3 005 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 3 5 3
4 006 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 8 66 21
5 008 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 2 22 5
6 009 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 17 66 26
7 010 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 45 151 70
8 011 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 5 6 5
9 014 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 3 18 4
10 016 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 21 56 31
11 017 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 8 37 14
12 002 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 3 7 3
13 003 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 3 4 3
14 004 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 4 11 6
15 012 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1 1 1
16 013 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1 1 1
17 015 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 2 2 2
18 018 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 6 8 7
19 019 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 1 1 0
รวม 164 632 259
891

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]