หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 090 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 16 71 25
2 091 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 10 35 12
3 093 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 55 139 84
4 094 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 6 10 7
5 095 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 10 20 13
6 096 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 12 37 20
7 097 โรงเรียนสระแก้ว 51 208 90
8 092 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 4 11 6
9 098 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 4 23 8
10 099 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 9 22 12
11 100 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 5 9 6
รวม 182 585 283
868

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]