หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 101 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 5 15 8
2 104 โรงเรียนตาพระยา 18 116 41
3 105 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 4 7 6
4 106 โรงเรียนทัพราชวิทยา 19 60 32
5 109 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 6 32 9
6 110 โรงเรียนวัฒนานคร 23 128 35
7 112 โรงเรียนอรัญประเทศ 51 161 84
8 103 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 2 2 2
9 107 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1 2 1
10 108 โรงเรียนพวงคราม 12 22 18
11 111 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 14 26 15
12 102 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 4 4 4
รวม 159 575 255
830

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]