หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 784 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 6 8 7
2 785 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 17 50 31
3 786 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1 1 1
4 787 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 71 288 112
5 788 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 18 76 40
6 790 โรงเรียนสุธีวิทยา 6 41 10
7 791 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 10 24 14
8 792 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 3 6 3
9 793 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 22 113 39
10 794 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 31 99 56
11 795 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 10 24 13
12 789 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1 10 1
รวม 196 740 327
1067

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]