หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 049 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 16 31 20
2 050 โรงเรียนทองเอนวิทยา 7 20 14
3 051 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 10 37 20
4 052 โรงเรียนบางระจันวิทยา 20 58 35
5 053 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 3 8 5
6 054 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 6 17 11
7 055 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1 1 1
8 056 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 10 56 24
9 057 โรงเรียนสิงห์บุรี 75 192 106
10 058 โรงเรียนอินทร์บุรี 15 56 22
11 059 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 2 2 2
12 060 โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) 1 1 1
รวม 166 479 261
740

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]