หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 171 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 28 51 36
2 172 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 27 88 45
3 173 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 7 24 12
4 174 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 18 46 30
5 175 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 3 9 4
6 176 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 9 33 13
7 177 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 7 22 11
8 178 โรงเรียนสงวนหญิง 54 134 76
9 179 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 1 1 1
10 180 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 6 16 11
11 181 โรงเรียนสหวิทย์ 2 4 2
12 182 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 2 11 3
13 183 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 6 31 12
รวม 170 470 256
726

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]