หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 258 โรงเรียนดอนคาวิทยา 12 48 21
2 259 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 43 122 67
3 260 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 2 3 3
4 261 โรงเรียนบางลี่วิทยา 21 79 39
5 262 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 4 7 5
6 264 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 15 44 18
7 265 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 9 33 16
8 266 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 12 34 14
9 267 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 12 35 19
10 268 โรงเรียนอู่ทอง 46 143 74
11 269 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 7 13 7
12 263 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 2 9 4
รวม 185 570 287
857

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]