หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 400 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 9 77 28
2 401 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 2 4 2
3 402 โรงเรียนบางกะจะ 5 6 6
4 404 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1 6 2
5 405 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 3 7 5
6 407 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 50 261 94
7 408 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 3 7 5
8 410 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 1 1 1
9 411 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 39 89 65
10 412 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 35 106 50
11 413 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 6 7 6
12 399 โรงเรียนตังเอ็ง 1 20 5
13 403 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 8 62 23
14 406 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 2 8 3
15 409 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 12 26 18
รวม 177 687 313
1000

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]