หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 414 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 32 84 51
2 415 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 7 7 7
3 416 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 19 42 31
4 417 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1 1 1
5 418 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 2 8 3
6 419 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 3 9 6
7 421 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 4 11 6
8 424 โรงเรียนสอยดาววิทยา 21 98 36
9 425 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 8 22 15
10 426 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 6 34 14
11 427 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 15 86 29
12 428 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 8 16 13
13 420 โรงเรียนปะตงวิทยา 3 6 3
14 422 โรงเรียนวิริยาลัย 1 3 1
15 423 โรงเรียนศรีหฤทัย 17 29 24
รวม 147 456 240
696

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]