หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 489 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 8 15 12
2 490 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 13 34 20
3 491 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 2 2 2
4 492 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 6 7 6
5 493 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 18 55 29
6 494 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 59 246 109
7 495 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1 20 2
8 496 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 47 133 64
9 498 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 9 20 10
10 499 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 24 81 41
11 500 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 2 3 2
12 501 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 3 7 5
13 502 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 2 16 4
14 497 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1 3 1
รวม 195 642 307
949

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]