หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 444 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 8 31 16
2 447 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 16 68 25
3 448 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 3 5 4
4 449 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 63 131 94
5 450 โรงเรียนพานทอง 40 222 85
6 451 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 8 40 15
7 452 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 7 8 8
8 455 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 2 6 4
9 456 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 6 15 9
10 457 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 4 8 7
11 446 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1 1 1
12 445 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1 3 2
13 453 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 2 4 3
14 454 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 23 63 35
รวม 184 605 308
913

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]