หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 วัดนาพรม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นางสาวลำไย พุ่มดอกไม้ 086-0454312
2 วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลี 086- 104-5660
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
4 ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นางกาญจนา เชยชิต 085-8445228
5 สพป.เพชรบุรี เขต 1 อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081- 918-0177
6 หอประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูน ต. บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 081- 981-9880
7 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นางกาญจนา เชยชิต 085- 844-5228
8 โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นางจิราวรรณ พันนุกิจ 089 -836-5771
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 089-778-4658
10 โรงเรียนบ้านท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นางเครือชุลี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 087- 044-3822
11 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ. 086-781-3943
12 โรงเรียนบ้านเขาย้อย อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี นางสาวลำไย พุ่มดอกไม้ 086-045-4312
13 โรงเรียนบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ. 086-781-3943
14 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อ. เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์ 089-881-6745
15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2 081- 918-0177
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี นายจำลอง วุฒิธรรม 087-903-5870
17 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อ. เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นางสาวจุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ 081-197-9581
18 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อ.บ้านแหลม นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ. 086-781-3943
19 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ. เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 084- 025-7284
20 โรงเรียนวัดต้นสน อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
21 โรงเรียนวัดทองนพคุณ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลี 086- 104-5660
22 โรงเรียนวัดนาพรม อ. เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 089-778-4658
23 โรงเรียนวัดปากอ่าว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 081- 981-9880
24 โรงเรียนวัดในกลาง อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 080-222-3868
25 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ. 086-781-3943
26 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อ. เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายสมบุรณ์ เย็นจิตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 089-919-3881
27 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นางกาญจนา เชยชิต 085- 844-5228
28 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 081- 918-0177

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]