หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือนธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารบัวหลวง ห้อง ห้องประชุมขวัญบัว วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ลำดับที่ 1-12 แข่งขันเวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 13-24 แข่งขันเวลา 13.00-16.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ลำดับที่ 25-36 แข่งขันเวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 37-48 แข่งขันเวลา 13.00-16.30 น. 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30 (รอบเช้ารายงานตัวเวลา 8.30 / รอบบ่ายรายงานตัวเวลา 12.30) ผู้ประสานงาน นายสมบูรณ์ เย็นจิตร์ โทร. 089-919-3881 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ โทร.081-874-6887
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารบัวหลวง ห้อง ที่ 1-8 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 (รายงานตัวเวลา 8.30) ผู้ประสานงาน นายสมบูรณ์ เย็นจิตร์ โทร. 089-919-3881 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ โทร.081-874-6887
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ที่ 1-8 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 (รายงานตัวเวลา 8.30) ผู้ประสานงาน นายสมบูรณ์ เย็นจิตร์ โทร. 089-919-3881 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ โทร.081-874-6887


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]