หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือนธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-11.00 ผู้ประสานงาน นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์ 089-8816745
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 และ ป.2/4 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-11.00 ผู้ประสานงาน นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์ 089-8816745
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 และ ป.2/6 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-11.00 ผู้ประสานงาน นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์ 089-8816745
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 24 ธ.ค.56 (ทีมที่ 1-12 แข่เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง ป.4/1, ป.3/6) (ทีมที่ 13-24 แข่งเวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ป.3/4, ป.3/5) / 25 ธ.ค.56 (ทีมที่ 25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. ห้อง ป.4/1 , ป.3/6),(ทีมที่ 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. ห้อง ป.3/4 , ป.3/5) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางนิตยา โต๊ะถม 084-0257284
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 และ ชั้น 4 ห้อง 24 ธ.ค. 56 (ทีม 1-12 แข่งเวลา 09.00-12.00 ห้อง ป.4/3, ป.5/8), (ทีม 13-24 แข่งเวลา 13.00-16.00 ห้อง ป.5/4, ป.5/5) / 25 ธ.ค. 56 (ทีม 25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 ห้อง ป.4/3, ป.5/8), (ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00 ห้อง ป.5/4,ป.5/5) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางนิตยา โต๊ะถม 084-0257284
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง วันที่ 24 ธ.ค. 56 (ทีม 1-12 แข่งเวลา 09.00-12.00 ห้อง ป.4/6, ป.4/7), ทีม 13-24 แข่งเวลา 13.00-16.00 ห้อง ป.4/4, ป.4/5) / วันที่ 25 ธ.ค 56 ทีม 25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 ห้อง ป.4/6, ป.4/7), (ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00 ห้อง ป.4/4, ป.4/5) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางนิตยา โต๊ะถม 084-0257284
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 24 ธ.ค. 56 (ทีม 1-12 แข่งเวลา 9.00-12.00 ห้อง ป.5/2, ป.5/3), (ทีม 13-24 แข่งเวลา 13.00-16.00 ห้อง ป.5/6, ป.5/7) / 25 ธ.ค. 56 (ทีม 25-36 แข่งเวลา 9.00-12.00 ห้อง ป.5/2, ป.5/3), (ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00 ห้อง ป.5/6,ป.5/7) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางนิตยา โต๊ะถม 084-0257284
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง (ลำดับที่ 1-24 แข่งที่ห้องคอมฯ 1) , (ลำดับที่ 25-48 แข่งที่ห้องคอมฯ 2) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-11.30 ผู้ประสานงาน นางนิตยา โต๊ะถม 084-0257284
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง (ลำดับที่ 1-24 แข่งที่ห้องคอมฯ 1) , (ลำดับที่ 25-48 แข่งที่ห้องคอมฯ 2) 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-11.30 ผู้ประสานงาน นางนิตยา โต๊ะถม 084-0257284
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์ 089-8816745
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์ 089-8816745
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์ 089-8816745


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]