หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือนธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูน หอประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูน ห้อง (24 ธ.ค.56 เขตลำดับที่ 1-30 รายงานตัว 07.30 เป็นต้นไป/แข่งขัน 09.00-16.30) , (25 ธ.ค.56 เขตลำดับที่ 31-48 รายงานตัว 07.30 เป็นต้นไป/แข่งขัน 09.00-12.00) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 48
07.30-16.30 ผู้ประสานงาน (นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ/081-9819880)
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูน ห้อง (25 ธ.ค.56 เขตลำดับที่ 1-17 รายงานตัว 09.30-10.30 น. แข่งขัน 13.30-16.30 น.) , (26 ธ.ค.56 เขตลำดับที่ 18-48 รายงานตัว 07.30-10.00 น. แข่งขัน 09.00-16.30 น.) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17

26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 18 - 48
07.30-16.30 ผู้ประสานงาน นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ 081-9819880
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปากอ่าว อาคาร 2 ห้อง (24 ธ.ค.56 เขตลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-16.30 น.) , (25 ธ.ค.56 เขตลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-16.30 น.) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
07.30-16.30 ผู้ประสานงาน นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ 081-9819880
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปากอ่าว อาคาร 4 ห้อง (24 ธ.ค.56 เขตลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-16.30 น.) , (25 ธ.ค.56 เขตลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-16.30 น.) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
07.30-16.30 ผู้ประสานงาน นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ 081-9819880
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปากอ่าว อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 1 **เขตลำดับที่ 1-48 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-11.00 น.** 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
07.30-11.00 ผู้ประสานงาน นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ 081-9819880
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปากอ่าว อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 2 **เขตลำดับที่ 1-48 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-11.00 น.** 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
07.30-11.00 ผู้ประสานงาน นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ 081-9819880


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]