หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือนธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง ห้องประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ลานอเนกประสงค์ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง ห้องประชุม 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ห้องประชุม 2 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดต้นสน สนามฟุตบอล 2 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี โรงรถ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดต้นสน สนามฟุตบอล 1 วันที่ 24 ธค.56 (ทีมที่ 1 - 24) วันที่ 25 ธค. 56 (ทีมที่ 25 - 48) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง โรงอาหาร 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-11.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ห้องประชุม 1 วันที่ 24 ธค.56 (ทีมที่ 1 - 24) วันที่ 25 ธค. 56 (ทีมที่ 25 - 48) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ห้องประชุม 1 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-11.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ห้องประชุม 2 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง สนามบาส วันที่ 24 ธค.56 (ทีมที่ 1 - 24) วันที่ 25 ธค. 56 (ทีมที่ 25 - 48) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 833 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 833 ใช้ระบบ office 2010 ) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง โรงอาหาร 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี โรงรถ 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง ห้องประชุม 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี โรงรถ 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดต้นสน สนามฟุตบอล 2 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 081-222-3868
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี หอประชุม 2 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล 080-222-3868
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 835 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 835 ใช้ระบบ office 2007) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-14.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 835 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 835 ใช้ระบบ office 2007) 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 833 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 833 ใช้ระบบ office 2010) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 832 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 832 ใช้ระบบ office 2007) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 11.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ห้อง ประชุมเพชรพิพัฒน์ / 24 ธ.ค. 56 (8.00 น. ทีมที่ 1-12 รายงานตัว) (12.00 น. ทีมที่ 13-24 รายงานตัว) / 25 ธ.ค. 56 (8.00 น. ทีมที่ 25-36 รายงานตัว) (12.00 น. ทีมที่ 37-48 รายงานตัว) ***ส่งเล่มโครงงานให้กรรมการล่วงหน้า จำนวน 5 ชุด ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2556*** 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-18.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 832 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 832 ใช้ระบบ office 2007) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-14.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 832 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 832 ใช้ระบบ office 2007) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 833 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 833 ใช้ระบบ office 2010 ) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-14.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 835 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 835 ใช้ระบบ office 2007) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 833 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 833 ใช้ระบบ office 2010 ) 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 8 ห้อง 832 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7) / (ห้อง 832 ใช้ระบบ office 2007) 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เวลา 8.00-9.00 น. รายงานตัว / เวลา 9.00-12.00 น. ประกอบหุ่นยนต์ / 13.00-16.30 น. แข่งขัน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
08.00 - 16.30 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เวลา 8.00-9.00 น. รายงานตัว / เวลา 9.00-12.00 น. ประกอบหุ่นยนต์ / 13.00-16.30 น. แข่งขัน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
8.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เวลา 8.00-9.00 น. รายงานตัว / เวลา 9.00-12.00 น. ประกอบหุ่นยนต์ / 13.00-16.30 น. แข่งขัน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
8.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เวลา 8.00-9.00 น. รายงานตัว / เวลา 9.00-12.00 น. ประกอบหุ่นยนต์ / 13.00-16.30 น. แข่งขัน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
8.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
35 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ห้อง ประชุมเพชรพิพัฒน์ /เวลา 8.00-9.00 รายงานตัวและติดตั้งโครงงานทุกทีม / สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกและลำดับทีมจาก สพฐ. http://central63.sillapa.net/sp-center/ 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-18.00 (รายงานตัว 8.00-9.00 น. ทุกทีม) ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177
36 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ห้อง ประชุมเพชรพิพัฒน์ /เวลา 8.00-9.00 รายงานตัวและติดตั้งโครงงานทุกทีม / สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกและลำดับทีมจาก สพฐ. http://central63.sillapa.net/sp-center/ 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-18.00 (รายงานตัว 8.00-9.00 น. ทุกทีม) ผู้ประสานงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ 081-918-0177


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]