หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือนธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุมลั้งกุ่ย ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 7.30-8.30) , (ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30) / (เก็บตัวห้อง ป.2/2 เตรียมตัว ห้อง ป.2/1) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุมลั้งกุ่ย ชั้น 3 ห้อง Soundlab / (ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30) , (ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30) / (เก็บตัวห้อง ป.4/2 เตรียมตัว ห้อง ป.2/3) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ป.3/1 (ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30) , (ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30) / (เก็บตัวห้อง ป.3/3 เตรียมตัว ห้อง ป.3/2) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 และ ป.1/2 (ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 และ ป.1/4 (ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 (ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 (ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30) , (ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30) / เก็บตัวห้อง ม.2/2 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 (ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30) , (ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30) / เก็บตัวห้อง ม.1/2 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 และ ป.5/3 (ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 และ ป.5/2 (ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 (ห้องพัก ม.3/1 และ ม.3/2 ห้องเตรียมตัว ม.2/1) / (รายงานตัวเวลา 7.30-8.30 น.)(ลำดับที่ 1-24 แข่งวันที่ 25 ธ.ค. 56) (ลำดับที่ 25-48 แข่งวันที่ 26 ธ.ค. 56) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุมลั้งกุ่ย ชั้น 3 ห้อง ประชุมโรงเรียนราษฎร์วิทยา / (ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30) , (ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30) / (เก็บตัวห้อง ป.2/2 เตรียมตัว ห้อง ป.2/1) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุมลั้งกุ่ย ชั้น 3 ห้อง Soundlap / (ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30) , (ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30) / (เก็บตัวห้อง ป.4/2 เตรียมตัว ห้อง ป.2/3) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.3/1 (ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30) , (ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30) / (เก็บตัวห้อง ป.3/3 เตรียมตัว ห้อง ป.3/2) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 และ ป.5/2 (ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2 (ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน นายมานพ พุ่มจิตร 084-917-0942


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]