หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 31 75 45
2 002 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 38 108 60
3 003 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 37 98 54
4 004 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 39 110 60
5 005 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 33 84 50
6 006 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 5 14 7
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 51 128 75
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 40 80 49
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 35 57 41
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 53 100 60
11 011 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 25 33 25
12 012 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 37 81 51
13 013 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 38 72 48
14 014 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 48 115 70
15 015 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 41 84 48
16 016 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช 17 40 23
17 017 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 41 64 47
18 018 โรงเรียนประชาบดี 30 69 41
19 019 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 30 55 40
20 020 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 18 47 28
21 021 โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 32 66 44
รวม 719 1580 966
2546

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]