หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 2. 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
3. 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 4. 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
5. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 6. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
7. 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 8. 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
9. 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 10. 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]