หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2. 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3. 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 6. 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
7. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 8. 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
9. 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 10. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
11. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 12. 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]