หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

 

006 ศิลปะ

1. 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 2. 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8. 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 14. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
15. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 16. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
17. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 18. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
19. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 20. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
21. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 22. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
23. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 24. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
25. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 26. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
27. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 28. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
29. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 30. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
31. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 32. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
33. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 34. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
35. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 36. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 38. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
39. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 40. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 42. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 44. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
45. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 46. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
47. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
49. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 50. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
51. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 52. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
53. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 54. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
55. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 56. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
57. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 58. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
59. 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 60. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
61. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62. 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
63. 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64. 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
65. 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66. 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
67. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]