หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

 

008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 2. 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3. 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 4. 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
5. 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 6. 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
7. 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 8. 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
9. 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10. 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
11. 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12. 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
13. 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 14. 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
15. 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 16. 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
17. 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 18. 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
19. 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 20. 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
21. 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 22. 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
23. 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 24. 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
25. 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 26. 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
27. 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 28. 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
29. 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30. 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
31. 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 32. 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
33. 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 34. 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
35. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 36. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
37. 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 38. 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
39. 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]