หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สนามฟุตบอล ห้อง เวที 3 24 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 002 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
-
-
3 003 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
4 004 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
5 005 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
6 006 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
7 007 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
-
-
8 008 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
-
9 009 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
-
-
10 010 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สนามบาสฯ ห้อง เวที 1 25 ธ.ค. 2556 10.00-12.00
-
11 011 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
12 012 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
13 013 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
14 014 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
-
-
15 198 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
-
-
16 015 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
-
17 016 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
-
-
18 017 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
19 018 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
20 019 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
21 170 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
22 171 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
23 172 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
24 020 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
25 021 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
26 022 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 24 ธ.ค. 2556 09.00-10.00
-
27 023 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 24 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
28 024 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 24 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
29 025 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
-
-
30 199 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
-
-
31 026 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
-
32 027 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
-
-
33 028 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 24 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
34 029 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 24 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
35 030 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
-
-
36 200 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
-
-
37 031 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
-
38 032 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
-
-
39 173 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
40 174 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
41 175 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
42 033 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
-
-
43 201 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
-
-
44 036 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
-
45 037 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
-
-
46 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
47 180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
48 181 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
49 160 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
50 161 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
51 162 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
52 163 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
-
53 164 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
54 165 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
55 166 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
56 167 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
57 168 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
58 169 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]